Hoofdmenu

3. Contributie

Contributie.
Voor deelname aan een competitie is contributie verschuldigd.
De contributie dient voor 1 MAART van het kalenderjaar overgemaakt te worden op de rekening van de klaverjasvereniging “De Daele.“ Het banknummer is; NL 58 INGB 000 423 2056 tnv KJV De Daele.
De contributie bedragen zijn;
Contributie overzicht  KJV De Daele
Individueel + 2x koppelIndividueel + 1x koppelIndividueel of2x Koppel1x Koppel
 €       40,00  €       30,00  €        25,00  €      15,00 Wij zijn aanbieder in het Meedoenarrangement! 

Wilt u ook bij ons komen klaverjassen? Maar hebt u moeite om rond te komen? Misschien kunt u gebruik maken van het Meedoenarrangement. Het Meedoenarrangement is er voor inwoners van gemeente Doetinchem met een laag inkomen. Want ieder mens in Doetinchem moet de kans hebben zich te ontspannen, te sporten en te ontwikkelen; dát is de gedachte achter het Meedoenarrangement. Het gebrek aan geld mag niet de reden zijn waarom mensen niet meedoen.  

Zelf aanmelden

U zal zichzelf moeten aanmelden voor het Meedoenarrangement.

Dit kan via www.meedoenarrangement.nl  Komt u in aanmerking? Dan kunt u via een speciale webshop activiteiten bestellen.

Wij, Klaverjasvereniging De Daele, bieden hier diverse lidmaatschappen aan.

Bestelt u via het Meedoenarrangement een lidmaatschap van ons? Dan hoeft u dit zelf niet te betalen.

Wij vragen slechts een klein bedrag aan administratiekosten.

Het Meedoenarrangement regelt verder deze betalingen.  Zo kunt u, of uw gezinslid, met een gerust hart bij ons sporten/meedoen! 

Meer informatie

Voor meer informatie over het Meedoenarrangement en aanmelden kunt u naar www.meedoenarrangement.nl